Xóa đối tượng khỏi hình ảnh

Xóa các đối tượng, người, văn bản hoặc lỗi không mong muốn khỏi hình ảnh

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Xóa đối tượng khỏi hình ảnh ?

Xóa đối tượng khỏi hình ảnh là công cụ trực tuyến miễn phí giúp xóa người, đối tượng, văn bản hoặc lỗi không mong muốn khỏi hình ảnh. Nếu bạn tìm cách xóa một người khỏi ảnh, sửa lỗi trong ảnh, xóa người khỏi ảnh hoặc thực hiện tô màu ảnh, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ xóa đối tượng khỏi hình ảnh trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xóa các đối tượng không mong muốn trong ảnh một cách chuyên nghiệp chỉ trong vài giây.