Trích xuất hình ảnh từ PDF

Trích xuất hình ảnh được lưu trữ trong PDF dưới dạng JPG, PNG hoặc TIFF

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Trích xuất hình ảnh từ PDF ?

Trích xuất hình ảnh từ PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để trích xuất tất cả ảnh hoặc ảnh từ tệp PDF. Nếu bạn muốn trích xuất hình ảnh JPG từ PDF hoặc hình ảnh PNG từ PDF, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trích xuất hình ảnh từ PDF trực tuyến miễn phí, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xuất tất cả các hình ảnh bên trong PDF để duyệt hoặc chia sẻ tốt hơn.