Cắt ảnh JPG

Cắt hình ảnh JPG bằng công cụ cắt hình chữ nhật hoặc hình tròn

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Cắt ảnh JPG ?

Trình cắt JPG là một công cụ trực tuyến miễn phí để cắt hình ảnh JPG thành vùng hình tròn hoặc hình chữ nhật. Công cụ cắt xén JPG có thể xuất hình ảnh đã cắt thành một số định dạng đầu ra. Nếu bạn tìm kiếm công cụ cắt ảnh JPG hình tròn hoặc công cụ cắt ảnh JPG hình chữ nhật, thì đây là công cụ của bạn. Với trình cắt ảnh JPG trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cắt ảnh JPG thành vùng quan tâm