Xóa siêu dữ liệu hình ảnh

Tách siêu dữ liệu (EXIF, IPTC, XMP) khỏi tệp hình ảnh

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Xóa siêu dữ liệu hình ảnh ?

Xóa siêu dữ liệu hình ảnh là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp xóa tất cả thông tin nhúng trong hình ảnh mà không làm giảm chất lượng. Thông tin có thể là thông số kỹ thuật của máy ảnh, tên chủ sở hữu, mô tả, ngày tháng, v.v. Nếu bạn muốn xóa siêu dữ liệu khỏi ảnh, tách siêu dữ liệu ảnh hoặc xóa siêu dữ liệu khỏi JPG, thì đây là công cụ dành cho bạn. Với tính năng xóa siêu dữ liệu hình ảnh trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ tất cả siêu dữ liệu như EXIF, IPTC, XMP và các siêu dữ liệu khác khỏi hàng loạt hình ảnh ngay lập tức.