Máy nén JPG

Nén hình ảnh JPG và giảm kích thước bằng cách kiểm soát chất lượng hình ảnh

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Máy nén JPG ?

Máy nén JPG là một công cụ trực tuyến miễn phí để nén hình ảnh JPG/JPEG. Máy nén JPEG được thực hiện bằng cách kiểm soát chất lượng hình ảnh. Chất lượng hình ảnh càng thấp, kích thước hình ảnh càng nhỏ. Nếu bạn tìm kiếm Trình nén JPG, trình nén ảnh JPG hoặc nén hình ảnh JPG với chất lượng tốt thì đây là công cụ dành cho bạn. Với trình nén JPG trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nén hình ảnh số lượng lớn, giảm kích thước của chúng trong khi vẫn duy trì chất lượng của chúng.