Làm thẳng hình ảnh

Làm thẳng hình ảnh bị nghiêng, vẹo, cong hoặc lệch

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Làm thẳng hình ảnh ?

Làm thẳng hình ảnh là một công cụ trực tuyến miễn phí để làm thẳng hình ảnh bị nghiêng, vẹo, cong hoặc lệch. Nếu bạn muốn làm thẳng ảnh, làm mờ ảnh đã quét hoặc làm thẳng ảnh, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ nắn ảnh trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển bất kỳ ảnh nghiêng nào sang ảnh dọc hoặc ảnh ngang.