Thêm văn bản vào hình ảnh

Thêm văn bản vào hình ảnh với điều khiển phông chữ, màu sắc, kích thước, vị trí và độ trong suốt

Hình ảnh sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang PDF. Nếu bạn muốn chuyển đổi JPG sang PDF, PNG sang PDF, SVG sang pdf hoặc bất kỳ hỗn hợp hình ảnh được hỗ trợ nào, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến miễn phí hình ảnh sang PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi mọi hình ảnh sang trang PDF. Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ là (JPG, PNG, TIFF, GIF, WEBP, SVG, BMP, PS, EPS, DICOM)
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Thêm văn bản vào hình ảnh ?

Thêm văn bản vào hình ảnh là trình chỉnh sửa trực tuyến miễn phí để phủ văn bản lên ảnh của bạn. Nếu bạn tìm kiếm trình chỉnh sửa văn bản ảnh hoặc muốn thêm văn bản vào hình ảnh của mình, thì đây là công cụ dành cho bạn. Với trình chỉnh sửa văn bản ảnh trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm văn bản lớp phủ bằng cách kiểm soát hình dạng, màu sắc và độ trong suốt của phông chữ.