حذف شی از تصویر

اشیاء، افراد، متن یا نقص های ناخواسته را از تصویر حذف کنید

در حال بارگذاری فایل ها، لطفا صبر کنید...
Image Description
فایل خود را در اینجا بکشید و رها کنید

یا

Loading...
پس از 30 دقیقه فایل ها به طور خودکار حذف می شوند

چیست حذف شی از تصویر ؟

حذف شی از تصویر یک ابزار آنلاین رایگان است که افراد، اشیاء، متن یا نقص های ناخواسته را از تصویر حذف می کند. اگر می خواهید شخصی را از عکس حذف کنید، نقص های تصویر را برطرف کنید، افراد را از عکس ها پاک کنید، یا نقاشی داخلی تصویر را انجام دهید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار حذف شی آنلاین رایگان از تصویر، می توانید به سرعت و به راحتی اشیاء نامطلوب در عکس ها را به صورت حرفه ای در چند ثانیه پاک کنید.